Виробничо-фінансові показники за cерпень 2020 року