ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Реконструкція каналізаційної мережі з влаштуванням комплектної каналізаційної насосної станції за адресою вул. Гайок, 218-ж в м. Біла Церква, Київської області

Дані про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення

Об’єктом проектування є реконструкція каналізаційної насосної станції (КНС-5), що перекачує стоки, які поступають по самопливній каналізаційній мережі від населення і підприємств, розміщених в мікрорайоні «Гайок». Експлуатацію існуючої каналізаційної насосної станції здійснює ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА».

Насосна станція КНС-5 являється насосною станцією суміщеного типу, збудована згідно типового проекту при заглибленні підходящого колектору на 6 м. Підземна частина насосної станції розділена глухою водонепроникною перегородкою на 2 відділення: машинний зал та приймальний резервуар, насосна станція радіального типу, наземна. Діаметр насосної станції – 7 м.

Корпус каналізаційної насосної станції являє собою циліндричну ємність встановлену вертикально, виготовлену із склоармованого поліефіру відповідно технічних вимог Замовника.

Каналізаційна насосна станція (КНС-5) перекачує стоки, які поступають по самопливній каналізаційній мережі від населення і підприємств, які знаходяться в мікрорайоні «Гайок», до колодязя-гасника тиску, який знаходиться на Сквирському шосе, по колектору, який виконаний з двох ниток чавунних трубопроводів Æ 200 мм, довжиною 2100,0 метрів.

Стоки відносяться до господарсько-побутових і близьких до них по складу виробничих стічних вод, які мають нейтральну або слабу лужну реакцію.

Загальна кількість стічних вод за добу – 978,417 м3.

Згідно з Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів №173 від 19.06.1996 (додаток №12) санітарно-захисна зона для КНС складає 50 м. Розміри СЗЗ дотримані.

Вплив на оточуюче середовище. В процесі реконструкції та експлуатації об’єкт має допустимий вплив на стан оточуючого атмосферного повітря.

Джерелами впливу на навколишнє середовище є:

Як джерело забруднення атмосфери приймальний резервуар КНС характеризуються наступними викидами: азоту діоксиду, аміаку, сірководню, оксиду вуглецю, метану, етилмеркаптан (етантіол), метилмеркаптан (метантіолу).

На період експлуатації об’єкту вплив на водне середовище відсутній.

Проектом передбачений ряд заходів, що виключають потрапляння в ґрунт забруднюючих речовин, зокрема застосування будівельних матеріалів, технологічного обладнання з покращеними експлуатаційними та екологічними показниками.

Проектована діяльність чинить вплив на ґрунт в межах нормативних вимог під час інженерно-планувальних робіт, внаслідок функціонування вплив відсутній за умови дотримання всіх проектованих заходів. Вплив на рослинний світ в межах нормативних вимог.

Кількісні показники рівня потенціальної екологічної загрози. В запроектованому об’єкті в процесі експлуатації валові викиди у повітря складатимуть:

Сумарні валові викиди складають 0,0070939 т/рік.

На період експлуатації комплектної каналізаційної насосної станції, утворення та накопичення відходів будь-якого класу небезпеки відсутнє.

Повний перелік способів і заходів, що гарантують безпеку будівництва та експлуатації об’єкта у відповідності з вимогами природоохоронних норм і правил, наведений у пояснювальній записці ОВНС.

Зобов’язання Замовника щодо здійснюваних проектних рішень

Керуючись положеннями та нормами чинного природоохоронного, санітарного і містобудівного законодавства України Замовник проекту  зобов’язується: